Returnil Virtual System Personal Edition 1.70.7502 Final, đóng băng ổ cứng tốt

Tháng Mười Hai 2, 2007 at 9:13 sáng (Phần mềm)

Returnil Virtual System là một công nghệ mạnh mà sinh sản vô tính Một sự sao chép (của) Hệ thống Windows (của) các bạn Print RAM. Đó là giải pháp đoạn ảo khá đơn giản tiên tiến nhất sẵn có. Khi sự Bảo vệ được bật, Hệ thống Windows (của) các bạn đang chạy Trên một đoạn ảo có nghĩa rằng mỗi sự thay đổi đơn trong đoạn công việc của hệ thống thật sự xảy ra trong kí ức. Bởi vậy mọi dữ liệu và những sự cải biến sẽ được mất sau khi một Hệ thống reboot. Khi sự Bảo vệ được tắt, bạn có thể thiết đặt hay loại bỏ bất kỳ chương trình nào như bạn bình thường Và mọi sự thay đổi trong đoạn công việc của hệ thống sẽ được cất giữ tới đĩa cứng thực sự (của) các bạn.

The “Я” is a reverse English letter and NOT the Cyrillic letter YA. We will use the phonetic spelling of Returnil or the short-hand abbreviation of RVS within the informational text of the manual for your convenience.

The “Я” Là một bức thư Anh đảo ngược và Không phải bức thư Bảy mẫu tự ki-rin YA. Chúng tôi sẽ sử dụng sự đánh vần ngữ âm (của) Returnil hay sự viết tắt bàn tay- ngắn (của) RVS bên trong văn bản thông tin (của) tài liệu (cho) tiện nghi (của) các bạn.

Returnil Virtual System is a powerful technology that clones a copy of your Windows system in RAM. It is quite simply the most advanced Virtual Partition solution available. When the protection is turned ON, your Windows system is running on a virtual partition meaning that every single change in the system partition actually takes place in the memory. Therefore all data and modifications will be lost after a system reboot. When the Protection is turned OFF, you can install or remove any programs as you normally would and all changes in the system partition will be saved to your real hard disk.

By rebooting your PC, Returnil will enforce and protect your system’s original settings.

Features:
Stops the danger of an online attack
Protects your system against any unknown and future virus, spy-ware, ad-ware, Rootkits, Trojans, worms and hackers.
It ensures and protects your internet privacy
It saves you cost and time, by ensuring that your system will not be infected and any unwanted changes will be lost
No need for regular daily virus and Spyware database updates.
No need for time consuming disk defragging.
It can read e-mail that may contain virus or Spyware content and ensures your important messages will not be missed.
No extra time or effort is required to erase tracks and history.
Erase all unwanted changes even if your computer is manually powered-down or crashes.
Eliminates issues associated with new software testing and leveluation.
Easy to use and setup.
It speeds up your web surfing and computer processing.
Seamlessly integrates with the Windows core system.
Automatic and fully customizable System Protection Scheduler.

Bởi sự khởi động lại PC (của) các bạn, Returnil sẽ bắt buộc và bảo vệ hệ thống (của) các bạn \ Là những sự thiết đặt nguyên bản..
Những đặc tính :.
Dừng sự nguy hiểm (của) một sự tấn công trực tuyến.
Bảo vệ hệ thống (của) các bạn chống lại bất kỳ $Un nào được biết và virut và những người đào bới tương lai vật chế tạo gián điệp, vật chế tạo quảng cáo, Rootkits, những Tơ-roa, giun..
Nó đảm bảo và bảo vệ sự riêng tư Internet (của) các bạn.
Nó cất giữ cho bạn chi phí và thời gian, bằng việc bảo đảm hệ thống (của) các bạn đó sẽ không được lây lan và những bất kỳ $Un nào được muốn thay đổi sẽ được mất.
Không có nhu cầu (cho) virut hằng ngày và cơ sở dữ liệu phần mềm gián điệp bình thường cập nhật..
Không có cần trong thời gian tiêu thụ đĩa defragging..
Nó có thể đọc thư điện tử mà có thể chứa đựng nội dung virut hay phần mềm gián điệp và bảo đảm những thông báo quan trọng (của) các bạn ý định không phải Thì to shrink..
Không có thêm thời gian hay nỗ lực được yêu cầu xóa bỏ những vệt và lịch sử..
Hãy Xóa bỏ những mọi $Un được muốn thay đổi thậm chí nếu máy tính (của) các bạn bằng tay là powered- xuống Hay crashes..
Loại trừ các vấn đề có liên hệ với sự thử phần mềm và sự đánh giá mới..
Dễ dàng đối với sự sử dụng và cài đặt..
Nó tăng tốc độ mạng (của) các bạn lướt sóng và xử lý trên máy tính..
Những số nguyên không ghép nối với hệ thống lõi Windows..
Bộ lập lịch biểu Bảo vệ Hệ thống Tự động và hoàn toàn tùy biến được

New in version 1.70
– System Protection Scheduler – Fully automated and customizable scheduler for the System Protection feature.
– Installation Wizard upgrade – The installation now allows the user to configure more options during install.
– RVS Toolbar visual upgrade – The RVS toolbar will change colors as an additional visual aide to the user for current System Protection status.
– RVS Toolbar feature upgrade – The RVS Toolbar now includes the same right click options menu as the Tray Icon.
– Program Access Password – Access Password Manager now included in optional program settings rather than the Main Status Screen.
– RAID 0 – Now compatible with RAID 0 arrays.
– SATA/IDE combinations – Solution added to address issues when using SATA and IDE drives in combination.
– Preference protection – Solution added to harden RVS against damage to user preferences.
– RVS Tray Icon recovery – RVS now able to recover its Tray Icon if Explorer crashes.
– HotKey upgrade – The hotkey feature now accepts “none” as a valid hotkey selection.
– User’s Manual – Manual updated for 1.70
– Display update – Actual Hard Disk and partition designations shown in Main GUI and Toolbar to aide in troubleshooting (EX: [HarddiskVolumeX]).

Returnil Virtual System Personal Edition 1.70.7502 Final:
http://www.returnilvirtualsystem.com/download/RVS_free.zip

Returnil Virtual System Business Edition 1.70.7501 Final:
http://www.returnilvirtualsystem.com/download/RVS_busi.zip

Serials cho bản Returnil Virtual System Business Edition 1.70.7501 Final:
679DD1E5EB4BBD0BD2F1F7D079E168DE

FE0D099BF99BEBB1D2F1F7D089E8077E

8BA0EEC3F4CC03B4D2F1F7D0F3E0CB3E

B73F262B8C65EB4AD2F1F7D0E9EFA66E

3C5BB6F894CA5836D2F1F7D0D5EEB23E

E7D29723C4DE9739D2F1F7D0EEE83C9E

cuasotinhoc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: